İyi Partili Yücel'den Talas'taki o arsa için açıklama geldi

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Talas Belediye Meclisinde plan tadilatı yapılan okul arazisi ile ilgili Talas Belediyesine sorular yöneltti.

 

Yücel özel okul arsası olarak belirlenen taşınmaz için şu soruları sordu;

 

"Söz konusu Talas Belediyesi'nin açıklamasında burada daha önce tadilat yapılarak söz konusu alanın  okul alanına dönüştürüldüğü beyan edilmiş .

 • Bu hangi tarihte olmuştur ?
 • Talas Belediyesi buradaki okul alanına dönüşümü hangi ihtiyaçtan dolayı gerçekleştirmiştir?
 • Belediye bu alandaki okul alanına dönüştürme işlemini başka bir alanda kaldırdığı okul için mi yapmıştır?
 • TAPU SAHİBİ BİR  aylık asıl askı süresi içerisinde 1/5000'lik plan tadilatına itiraz etmiş midir?
 • TAPU SAHİBİ BİR  aylık asıl askı süresi içerisinde 1/1000'lik plan tadilatına itiraz etmiş midir?
 • Bu itirazlar hangi tarihli meclis gündemlerinde karara bağlanmıştır?
 • İlgili vatandaş bu idari süreçleri tamamladıktan sonra sözde mağduriyetini hukuki aşamaya taşımış mıdır?
 • Hukuki süreç  nasıl sonuçlanmıştır?
 • 14 bin 420 metrekare olan ham tarla vasfındaki taşınmazın bulunduğu alanda neden 3194 sayılı İmar kanununun  18. Maddesi  uygulanmamıştır?
 • 18.madde uygulaması ile 14 420 m2 alanın %45 yasal kesinti olarak 6489 metrekare  tekabül etmektedir. Bu da söz konusu tartışmalı alanın bila bedel kamuya kazandırılması anlamını taşımaktadır.Bu kamu menfaati olan uygulama ve yasal prosedür neden bu parselde işletilmemiştir?
 • Vatandaşa  verilen her bir 750 metrekarelik parselin inşaat alanının 7500 m2 ve toplamda 15 000 m2 olduğu dikkate alınırsa, 14420 m2 lik ham kadastro parseline 100 m2 den 150 daire verilmesi nasıl bir mağduriyet oluşturmaktadır ki , vatandaşın talebi olsa da, kalan arsayı vatandaşa verme gayreti  içerisine girmektedir?
 • Okul alanının da özelleştirilip vatandaşa verilmesi durumunda  14420m2 lik ham kadastro parselinin nerdeyse tamamının geri vatandaşa imar parseli olarak verilecek olması,önceki yaptığınız uygulamalar ile kıyaslandığında   adalete ve hakkaniyete uygun düşmekte midir? Benzer  uygulamalarınız var mıdır?
 • Konuya ilişkin İl  Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınmış mıdır ? Alındıysa kamuoyuna yazılı olarak açıklayın.
 • Milli Eğitim Müdürlüğüne yazdığınız yazıda ,söz konusu bölgede tüm parseller yapılaştığında yaşayacak  nüfus miktarını belirtilmiş midir ?
 • Bilindiği gibi İmar planları 20 yıl erişimli,yani gelecek 20 yıldüşünülerek yapılan ve yaşayacak nüfusa göre sosyal ve teknik altyapı hesabı yapılan planlardır.Bu bağlamda söz konusu okul alanının bulunduğu ve hizmet etmesi planlanan bölgede nüfus projeksiyonu nedir?

Yukarıda zikredilen sorular, doğru ve samimi bir şekilde,hukuka uygun bağımsız denetçiler tarafından denetlenip cevaplandırılmadığı sürece,söz konusu imar plan tadilatının kamu vicdanında aklanması mümkün görülmemektedir."

Diğer Haberler