Kadir DAYIOĞLU

ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ (2019)

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun %54,4'ünü erkekler, %45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

***

Acaba ülkemize gelenler hangi cihetten geliyor? Her cihetten ama ağırlığı, demokratik standartları çok çok düşük ülkelerden… Peki, neden demokratik standartları yüksek olan ülkelerden pek insan gelmiyor ülkemize? Öyle ya, dünyanın kıskandığı ülke değil miyiz? Yakında da “ilk 10” büyük ekonomi içerisine girmeyecek miyiz?

***

Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu %13,8 ile Türkmenistan, %8,2 ile Afganistan, %7,5 ile Suriye ve %7,3 ile İran vatandaşları izledi.

***

Gelen 677 bin 42 kişinin dağılımına baktığımızda “İlk 10 ülke” şu şekilde: Irak (83.829 kişi), Türkmenistan (80.003 kişi), Afganistan (47.228 kişi), Suriye (43.190 kişi), İran (42.351 kişi), Azerbaycan (36.563 kişi), Özbekistan (25.064 kişi), Rusya Federasyonu (17.344 kişi), Mısır (12.502 kişi) ve Libya (12.082 kişi).

***

Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %45,3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u, %9,2 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %3,5 ile Bursa ve %2,2 ile İzmir takip etti.

 “İlk 10 İl”ise şöyle: İstanbul (306.455 kişi), Ankara (62.616 kişi ), Antalya (43.929 kişi), Bursa (23.362 kişi), İzmir (14.939 kişi), Mersin (12.740 kişi), Samsun (11.379 kişi), Gümüşhane (11.096 kişi), Yalova (9.673 kişi) ve Eskişehir (8.365 kişi). Buradan da gözüktüğü gibi göç ağırlıklı olarak Samsun-Kayseri-Adana aksının batısına doğru…

***

2019’da,Kayseri’ye 7 bin 127 kişi gelmiş; 13. İl konumunda… Bunun bin 805’i T.C. vatandaşı… Yabancı uyruklu ise 5 bin 322 kişi. Kayseri nüfusu 1.407.409 kişi (2019), bunun 1.388.760’ı T.C. vatandaşı olup 18.649’u yabancı uyruklu gözüküyor. Tabii, burada şu soru akla geliyor: Yabancılar Kayseri nüfusuna girdiğine göre, “girmeyen” var mı?

 ***

Kafam karıştı… Öyle ya, Kayseri’de, sırf 50-60 bin Suriyeli’den söz ediliyor. Bir başka ifade ile 18 bin 649 kişi T.C. vatandaşlığına kabul edilen mi? Geri kalan, ADNS kapsamına girmiyor mu?

***

Türkiye geneline baktığımızda 2019 için (ADSN) ülke nüfusu 83.154.997 olarak veriliyor. Bunun 81.623.817 bini T.C. vatandaşı olarak görülüyor. Yabancı uyruklu olarak 1.531.180 olarak veriliyor. Oysa ülke genelinde, 5-6 milyon yabancıdan söz ediliyor… Bunlar, toplama dahil mi?

***

Yok, yanılıyorsam birisi beni uyarsın.

***

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre %2 artarak 330 bin 289 kişi oldu. Göç eden nüfusun %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

***

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %42,5 oranı ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u, %8,7 ile Ankara, %5,4 ile Antalya, %3,4 ile İzmir ve %3,2 ile Bursa izledi.

Kayseri’den göç edenlerin sayısı 3 bin 628 kişi olup bunun bin 165’i T.C. vatandaşı, 2 bin 463’ü yabancı uyruklu. Göç edenler bağlamında Kayseri, 14. İl durumunda.

***

Türkiye'ye2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,2 ile 20-24 ve %11,6 ile 30-34 yaş grubu izledi.

***

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15,2 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %13 ile 30-34 ve %12,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

***

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, %7,3 ile İran, %6,8 ile Afganistan, %6 ile Azerbaycan ve %5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti. (Kaynak: Yorumlar hariç, TÜİK)

 

AÇIKLAMALAR

 

Tabii, ben bir şey anlamadım ama TÜİK’in bülteninde verilen iki açıklamayı vermek istedim.

 

Uluslararası göç istatistikleri hesaplanırken, Birleşmiş Milletlerin "Uluslararası Göç İstatistikleri Tavsiyeler Dokümanı" ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan uluslararası göç istatistikleri metaverisinde yer alan tanım ve kavramlar dikkate alınmıştır.

 

Yıllık göç akış istatistikleri üretilirken, Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanı esas alınmıştır.

Diğer Makaleler