KAYSERİ MADEN ZENGİNİ…

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Kayseri’deki maden aramaları için 2002 yılından bu yana 25.6 milyon lira harcadı. 59 maden arama sahası bulunan Kayseri’de MTA tarafından altın, demir, bakır, kömür, krom, mermer gibi madenler arandı. Halen,Kayseri'nin Kocasinan ve Develi ilçelerinde altın madeni işletiliyor.

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Kayseri’deki maden aramaları için 2002 yılından itibaren 25.6 milyon lira harcadı. 59 maden arama sahası bulunan Kayseri’de altın, demir, bakır, kömür, krom, mermer gibi madenler arandı.Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Himmetdede'de  TMSF tarafından işletilen Koza Madenciliğin yanı sıra   ve Develi ilçesinin Öksüt ve Zile mahallesindeki  ortak alanda Öksüt madencilik Şirketi adı altında  Kanadalılar tarafından ise, altın madeninin üretime geçme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’de yürütülen maden arama çalışmalarının durumuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması isteğiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Özdemir, önerge de  “Kayseri ili ve ilçeleri için yer altı madenleri, petrol ve doğalgaz konusunda yapılan çalışmalara son 25 yılda ne kadar bütçe harcanmıştır? Keşfedilen yer altı kaynakları var mıdır? Varsa bu kaynaklar hangi ilçelerde keşfedilmiştir? Keşfedilen kaynakların ne kadarlık ekonomik değeri olduğu tespit edilmiş midir?” sorularını sordu.  Bakanlıktan yapılan açıklamada  59 maden sahasında yürütülen çalışmalar sonucunda Yeşilhisar ilçesinde bakır ve demir rezervlerinin keşfedildiği, rezerv geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

ALTIN, DEMİR,BAKIR VE KROM ARANIYOR

Bakanlık, 59 maden sahası ruhsatlarının mermer ve enerji hammaddeleri (kömür), metal madenleri (demir, altın, bakır, krom v.b.) ve endüstriyel hammaddeler (feldispat, pomza) grubunda yer alan madenlerinin aranmasına yönelik olduğunu açıklarken Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından da Felahiye ilçesinde, Nadir Toprak Elementleri, Merkez ve Bünyan ilçelerinde ise endüstriyel tuz aramalarına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

YEŞİLHİSAR’DA BAKIR REZERVLERİ KEŞFEDİLDİ

Kayseri'de 2002 yılı ile 2019 yılı ilk altı ayı arasında maden, petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarında 25 milyon 675 bin 924 lira harcandı. MTA tarafından yürütülen çalışmalarda Merkez, Develi, Tomarza, Talas ve Felahiye’de  de Pomza, Kaolen-Al ve Diyatomit ve Yeşilhisar’da Bakır, Demir rezervleri keşfedildi. Rezerv geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

KAYSERİ  MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
Öte yandan, MTA tarafından Kayseri 'deki maden ve enerji kaynakları ile ilğili raporda şu veriler yer aldı :

''Kayseri, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda endüstriyel hammadde ve metalik maden yatağı  ortaya çıkarılmıştır. Bunların en önemlileri pomza, demir ve kurşun-çinko yataklarıdır. Yörede hakim olan volkanizmanın etkisi ile yaygın olarak pomza oluşumları gözlenmektedir. Genel Müdürlüğümüz çalışmaları sonucunda Tomarza ve Merkez ilçelerde olmak üzere pomza rezervi ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra diyatomit, fosfat, jips, kaolen, mermer ve tuğla-kiremit hammadde belirlenmiştir. Türkiye'de Divriği'den sonra en önemli demir yatakları Kayseri-Yahyalı yöresinde bulunmaktadır. Bölge daha ziyade yüksek tenörlü direkt şarja uygun cevherler içermekte ve yıllardan beri var olan demir-çelik fabrikalarına önemli miktarlarda cevher vermektedir. Türkiye’nin demir cevheri potansiyelinin yaklaşık yüzde 15-20’si bu bölgededir. Bu yatakların hemen hepsi Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bunlar Bünyan-Tacin, Pınarbaşı-Viranşehir, Karamadazı bölgesi, Develi-Zile, Yahyalı-Kuzoluk, Yahyalı-Karaçat ve Kovalı grubu demir yataklarıdır. Karaçat-Kızıl demir yataklarında yüksek tenörlü toplam 20 milyon ton civarında potansiyel varlığı belirlenmiş olup, bu yataktan üretim çalışmaları devam etmektedir. Şu anda bölgede özel sektör tarafından üretimi yapılan yaklaşık 1-1.5 milyon ton civarında hammadde demir çelik fabrikalarına gönderilmektedir. Kayseri ili aynı zamanda karbonatlı çinko-kurşun yataklanmaları açısından da önemlidir. Uzun yıllar ÇİNKUR'a hammadde bu bölgeden sağlanmıştır. İldeki bazı kurşun-çinko yatakları Zamantı karbonatlı Pb-Zn, Yahyalı-Kuzoluk, Suçatı, Alagöl ve Mezargedik ve Develi-Köprüüstü, Kaleköyü ve Çakılpınar kurşun-çinko yatakları olup, bunlardan geçmiş yıllarda zaman zaman üretim yapılmıştır. Pınarbaşı ve Tomarza bölgesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda krom yatakları belirlenmiştir.. Bölgede yaklaşık 1.000.000 ton krom potansiyelinin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Pınarbaşı krom ocaklarında Özel Şirket tarafından üretim devam etmektedir. Kayseri gerek sanayi gerekse de sahip olduğu yer altı kaynakları ile ülkemizin önemli bir kentidir.''

 

Diğer Haberler