Hacı Osman YILDIZ

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI (2)

Toplumumuzun deyim yerinde ise kanayan yaralarından birisi olan boşanma davaları maalesef ki her geçen gün katlanarak devam etmektedir.  Bir önceki yazımızda çekişmeli boşanma davasını genel hatları ile anlatmış bulunmaktayız. Bu yazımızda artık biraz daha boşanma davasının detaylarına girmek istiyor ve sizleri bu dava konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

***Usul konusu sıkıcı ve karmaşık gelebilir ancak yazımızın sonunda niçin sıkıcı bir bölüme yer verdiğimiz anlaşılacaktır.***

Çekişmeli boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabidir. Yazılı yargılama usulü hususunda öncelikli olarak dava açan tarafın dava dilekçesi, davanın açıldığı mahkeme tarafından davalı eşe gönderilir. Akabinde davalı eşin 2 haftalık süre içerisinde  açılan davaya cevap verme hakkı vardır. Tabi ki yine cevaplar mahkeme aracılığı ile davacı eşe gönderilir ve deyim yerinde ise mahkeme tarafından "dava açtığın kişi iddialarına karşı cevap verdi sizinde yine 2 hafta içerisinde bu iddialara karşı cevaba cevap dilekçesi verme hakkınız var" denmektedir. 

Son olarak cevaba cevap verildikten sonra mahkeme tarafından yine davalı eşe bu dilekçe gönderilir ve son dilekçe hakkın olan 2. cevap dilekçesi verilmesi ve bunun için de 2 hafta süre verildiği bildirilir. Bütün bu aşamaya dilekçeler teatisi adı verilmektedir. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra mahkeme tarafından tensip tutanağı düzenlenir ve taraflara duruşma günü belirlenip bildirilir. Bu ilk duruşma "Ön inceleme " duruşmasıdır.  Bu duruşmanın önemi ise dosyanın ele alınıp ilk incelemenin yapılmasıdır.

Taraflara sulh olma durumları son kez mahkeme tarafından sorulur ve aksi durumda taraflara delil ve tanıklarını bildirmek için süre verilir. Yine bu süre 2 haftalık bir süredir. Yeni değişen HMK halen tam uygulanamamakta ise de tanık ve delilleri bildirme süresi de değişmiş olup, bu hususlar da dilekçeler teatisi dediğimiz kısımda bildirilmesi gerekmektedir.

Bu yazımızda oldukça fazla bilgiye ve usule girdiğim doğrudur. Ancak son dönemde oldukça fazla karşılaştığım bir husus insanlar boşanma davasını kolay sıradan bir dava görmesi ve kendilerinin takip edebileceği hata yapmayacağı davalardan sanmalarıdır.

Boşanma davası  yargılama aşamasında sözlü ve soyut bir dava özelliği taşısa da oldukça usul ve bilgi gerektiren davalardandır. Gerek sürelerin takibi gerek güncel değişen Yargıtay kararları ile durağanlığı kabul etmeyen bir dava türüdür. Uyarılarım yersiz değildir. Uyarılarım usulüne uygun olarak açılmayan "tek sayfalık" deyim yerinde ise yalnızca " boşanmak istiyorum" yazılan dilekçelere istinaden reddedilen davanızın sonuçlarınadır. Bu sonuçlar sizi ve haklarınızı etkileyecektir. Nafaka, tazminat hususları ve sair diğer mal rejiminin tasfiyesi ve ziynet alacağı davalarına kadar hepsi boşanma davanızın neticesinden etkilenmektedir.

Toplumumuz da avukatlara karşı her ne kadar ön yargı olsa da  avukatsız yapılan takiplerde hataları hukuk affetmeyecektir. Usulsüzlüğü ve hatayı hukuk kabul etmez. Düzen kanunlarca belirlenmiştir.

Her ne kadar üst kısımda belirttiğimiz boşanma davası usulü tam olarak anlaşılmasa da yazımızın asıl amacı sizleri korumaktır. Gelişen teknoloji çağı ile insanlarımızın bilgilenmesi oldukça güzel ve memnun edici bir durum olmasına karşılık fazla cesaret  ve özgüven maalesef ki insanların hak kaybı yaşamasına ve mağduriyetine neden olmaktadır.  Elbette herkes avukat ile temsil olmak zorunda değildir, bu ekonomik güçte de olmayabilir. Ancak devletimiz  Adli Yardım Büroları aracılığı ile sizlere yine belirli şartları sağlamak kaydıyla ücretsiz avukat imkanı tanımaktadır.

Kıymetli okurlarımız, yazılarımızın amacı ulaştığımız insanları bilgilendirmek olduğu kadar kamu yararına da katkıda bulunmaktır. Adalete olan inanç toplumumuzda gün geçtikçe kaybolmaktadır. Adaletin sağlanması için internetten aldığımız bilgilere değil işi bilen insanlara güvenmemiz şart olmuştur.

Netice de yüce Allah'ın buyruğu nettir. Nisa Suresi 58. Ayette:Allah size, mutlaka emanetleri [işleri] ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle davranmanızı emreder.) demektedir.

Hukuk ehil insanların işidir. İşinizi ehline vermeniz hak kaybına, mağdur olmanıza engel olacaktır.

Diğer Makaleler