Kadir DAYIOLU

CEMEV݅

Sen ne dersen de;Cemevi, Alevi ve Bektai yurttalarmzn ibadet yaptklar mekanlar… zmir Belediye Meclisi bu gerei kabul etti, “ibadethane” olduun karar verdiler. Ama AK Parti ve MHP’li yeleri ounlukta olduu Ankara ve stanbul belediye meclisleri, bunlarn oylar ile, teklifi ret etti.

 

Adamlar diyor ki; “Buralar bizim ibadet yerlerimiz!” Ama onlar diyor ki; “hayr!” Sana ne kardeim? Braknz insanlar diledikleri gibi, diledikleri yerde ibadetlerini yapsnlar. Bu ayn zamanda laik ve sekler olmann da bir gerei…

 

Her inanca/inanszla olduu gibi; “eline, beline, diline!” sahip olacaksn prensibini dstur edinen bir inan kmesine; Alevilerin ibadethanelerine de  sayg duymak gerekir.

 

Elbette Alevilik, “Snni slam” anlaynn dnda bir anlay. Asrlardr, bu kitleyi, ia/Caferilik da/de dahil, snniletirme politikalar bir sonu vermemitir… Bundan sonra da vermez…

 

“Deerler eitimi”ad altnda, “24 saat 365” gn, okullarda “Snni slam’n”, -ki buna bilenler “Emevi slam”’ da diyor-, retisini kafalara naketmeye allsa da…

 

Biliyorsunuz; Anadolu Alevilii, ran ia’sndan da ok farkldr. Anadolu Alevilii, Anadolunun kadim dnemlerinden izler tasa da bir Trkmen hareketi olup referanslar da Yunus’tur, Hac Bekta’tr, Otman Baba’dr, Sar Saltuk’tur, Edebali’dir, Bedrettin’dir.

 

Yabanclaan otoriteye kar birer ayaklanma olan Byk Seluklular’da ki Ouz, Anadolu Seluklular’nda ki Babailer, Osmanl’daki eyh Bedrettin bakaldrlar birer “Alevi/Trkmen” ayaklanmasdr.

 

Bu zellii nedeniyle de, kendilerini “Trk Milliyetisi” olarak tanmlayanlarn, “Anadolu Alevilii” konusunda ok duyarl olmalar gerekir. Geleneksel din anlaylarn ile badamasa bile en azndan sayg duymallar gerekir. Unutmasnlar, bugn yaayan bir Trke varsa, bunun nemli “portr” Alevi halk ozanlardr. Saz airleridir…

 

O nedenle, bu konuda MHP’nin, ekirdek kadrosu “gelenee” bal; Sultan Yavuz’u kutsayan, AK Parti ile birlikte hareket etmesini pek anlamlandramadm… Cemevi’niibadethane olarak kabul etmeyilerinin gerekelerini aklamalar gerekir. Yine unutulmasn Alevi/Bektailer, laik/sekler Cumhuriyet’in de sigortasdr.

 

Unutmayn; Ruen akr’n dedii gibi: “Aleviliin ierisindeki farkllklar bahane edip onlarn taleplerini yok sayma tavr iflas etmeye mahkum”dur. “Ali’yi sevmek Alevilikse ben de Alevi’yim!” demek anlamszdr; ucuzculuktur.

***

Ali, dolaysyla Ehli Beyt sevgisi bir Alevi iin olmazsa olmazdr. Amma lakin Alevilik bir inan, bir yaam biimidir. Burada “vahdeti vcut” esastr. “Yedi iklim drt kede”, her ey de Ali’yi grrler. “Hak-Muhammed-Ali” lemesi aslnda “teklemesi” bunun bir baka ifadesidir.

 

Byk ozan, Pir Sultan Abdal; “Hak Muhammed Ali geldi dilime!” der… “Gnlme” diyenler de oktur…

***

Baknz;Alevilik; “…insanla yeni kaplar aan byk dnce felsefesine yol veren, ilahi Tasavvuf anlay ile hayat bulan bir inan btnldr. Hibir ekilde rk, renk ve cinsiyet ayrm yapmakszn, yeryznde yaayan tm insanlarn, hatta tm canllarn yce yaratann tecellisi olarak grlmesi, ilkesinden hareketle, tm yaratlmlarn ayn kutsal deerde olduunu savunan ince tasavvuf anlaynda yaamn anlam; kinatla beraber tm canllar, Tanr’nn znden yaratlmtr.

 

Bu nedenle hibir ekilde, hibir insann, hibir canlnn bir dierine stnl sz konusu olamaz. Her ey birbirini tamamlar.

 

Alevi slam anlay; Hoca Ahmet Yesevi, Ebul Vefa, Hac Bekta Veli, Yunus Emre, Mevlana, Pir Sultan Abdal ve Anadolu erenleri, Kuran’ en iyi yorumlayan hikmet sahibi velilerin grlerinden ilham alarak, hayat alan bulmutur.”(Cem Vakf)

***

Kusura kalmasnlar… Alevilik, bizim “ecmaine” biraz ar gelir. Odanda, “insan” olan her ey de…

***

Yine biliyorsunuz: Peygamber’le birlikte “abaya” brnenlerin says be olduundan bunlar “hamse-i l-i ab, pene-i l-i ab” diye de anlmlar. Bunlar Resul Ekrem, Ali, Fatma, Hasan ve “ah ehidi Kerbela” Hseyin

 

Rivayetler arasnda Hz. Muhammed’in; “Size iki emanet brakyorum. Birisi Kur’an, dieri de Ehli Beytim!” sz Hadis kitaplarnda zikredilir. Muhtemelen bundan rahatsz olanlarn; “Ehli Beyt”i kartp, “Snnetim” diye bir deiiklik yaptklarn da syleyebilirim.

***

Mesela Hz. Peygamber’in, nl sahabi Selman-i Farisi’yi o kadar kendisine yakn grm ki; “Selman, Ehli Beytimden” dedii rivayet olunur.

***

”Pene-i l-i ab”ya selam olsun diyerek; isterseniz Hatyi’nin bir trksnn nakarat ile noktalayalm:

 

Aman turnam aman aman Ali misin sen

Yoksa hnkr Hac Bekta veli misin sen

Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen

Dier Makaleler