Hacı Osman YILDIZ

DENETİM SERBESTLİKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Malumlarınız kısa bir süre önce kanun koyucu tarafından toplumda " Af yasası" olarak da bilinen İnfaz yasasında belli başlı değişiklikler yapılmıştır.  30.03.2020 öncesi işlenen suçlara ve  terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar hariç olmak üzere yeni bir düzenleme getirilmiş olup, kanunun uygulanması ile birlikte ceza evlerinde bulunan bir çok mahkum denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak dışarı çıkmıştır.

Peki nedir bu denetimli serbestlik ?

-Denetimli serbestlik hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aile ve arkadaş çevreleriyle ilişkilerini sürdürmek ve güçlendirmek amacıyla uygulanan bir kurumdur.  Yeni düzenleme ile birlikte yapılan değişikliklerle 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda ;

  • Denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.
  • Bazı süreli hapis cezalarına mahkum olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır.

Hükümlünün denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar;

  • Denetimli serbestlik yasasından yararlanmak isteyen hükümlünün açık cezaevine geçmesi 
  • Hükümlünün iyi halli olması

·Hükümlünün denetimli serbestlik yasasından yararlanma talepli dilekçe vermesi

Bu şartlar sağlandıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanmaya hak kazanan hükümlülerin başlıca sorunlarından bir tanesi imza ihlalleri ve sonuçlarının ne olacağıdır. Özellikle değişen yasa ile birlikte denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlü sayısında önemli miktarda artış olması ve ülkemizde yaşanmakta olunan Covid-19 salgını nedeniyle imza uygulamasına ara verilmesi birçok hükümlünün hak kaybına uğramasına neden olabilir.

Denetimli serbestliğe uymama, hükümlünün daha ağır sonuçlarla karşılaşmasına neden olabilir. Denetimli serbestlik yasasını ihlal eden hükümlü, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının infaz edilmesi için tekrar cezaevine alınır. Ancak dışarıda denetimli serbestlik kanunu uygulamasından yararlanarak geçirdiği süreler cezasından indirilir. Yani denetimli serbestlik dosyası kapatılana kadar kişinin dışarıda geçirdiği süreler aynen cezaevinde geçirilmiş gibi kabul edilir.

Denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlülerin en sık karşılaştıkları ihlal imza ihlalleridir. Üst üste iki kez imza ihlali yapanların denetimli serbestlik kararı geri alınır.  Hükümlülerin ihlal etmiş oldukları imzaya gününe istinaden geçerli bir mazeretlerini ilgili kuruma iletme mecburiyetleri vardır. Bu mazeretin belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde belirttiğimiz üzere denetimli serbestlik kararı geri alınıp kalan cezanın infazına karar verilebilmektedir.

Hükümlünün tahliye olduktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğüne 5 gün içinde müracaat zorunluluğu vardır. Hükümlü, 5 günlük sürenin bitiminden itibaren 2 gün içinde müracaat etmezse hakkında TCK md. 292’de düzenlenen “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” gereği soruşturma başlatılır. Aynı durum, kapalı cezaevine iade kararı verilip de 2 gün içinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmeyen hükümlüler için de geçerlidir.

Her alanda alınacak tedbirler felaketlerin önüne geçeceği gibi hukukta da alacağınız tedbirler hak kayıplarına engel olacaktır. İmza günlerini, izin sürelerini iyi takip etmek ve gerektiğinde kolluk güçlerinden ve ilgili kimselerden bilgi almak elzemdir.

"Hiçkimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir." Leadri

Sağlıklı ve adaletli günlere...

Diğer Makaleler