HACILAR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Haziran Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Haziran ayı meclis toplantısına
Hacılar Belediye Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlık etti. Toplantıda 6 asıl bir ek
gündem olmak üzere 7 madde görüşülerek karara bağlandı.
Gündemin birinci ve ikinci maddesinde, mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait
taşınmazların satışı, trampası ve tahsisi için Encümenine yetki verilmesi ile 2019/1 Nolu
İmar Komisyon Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin üçüncü maddesinde ise Karpuzsekisi Mahallesi’nde Mülkiyeti Hacılar
Belediyesine ait olan 4244 Ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar plan değişiklik
talebi görüşülerek İmar Komisyonuna havalesinde oybirliği ile karar verildi.
Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısının dördüncü maddesinde yer alan
Muhittin Tatar Cami korkuluklarının yapılması talebi ile 5’inci maddesinde yer alan
2019/1 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ve 6’ıncı maddede yer alan mezarlık
fiyatları ve devir işlemlerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi görüşülerek oybirliği
ile kabul edildi.
Meclis Toplantısının ek gündem maddesinde ise Karpuzsekisi Mahallesi 4549
nolu adanın imar plan değişikliği talebi görüşülerek İmar Komisyonu’na havalesine
oybirliği ile karar verildi.

Diğer Haberler