MÜSİAD :VERGİDE BAZI MADDELER DEĞİŞMELİ

 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yeni vergi taslağında yer alan "bazı maddelerinin mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerektiği" çağrısı yaptı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm vergi türlerinde adaletin sağlanması esastır. Ancak maalesef mevcut vergi sistemimiz, ekonomimizin gelişmesine; tasarruf, yatırım ve istihdama birçok engel teşkil ederken, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni vergi taslağını oldukça önemsiyoruz. Buna karşın, kanun teklifinde yer alan bazı maddelerinin mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi ve şu konulara dikkat çekildi:

"Bu bağlamda; mükellef sayısının artmasına ve verginin tabana yayılmasına yardımcı olacağına inandığımız altı dilimli bir gelir vergisi teklifinde bulunuyoruz.

"Bu kapsamda;

- 75 bin liraya kadar olan gelirlerin vergi oranı yüzde 15;

- 150 bin liranın 75 bin lirası için 11 bin 250 lira, fazlası için yüzde 20 olmalıdır.

"Yine teklifimizde;

- 225 bin liranın 150 bin lirası için 26 bin 250 lira, fazlası için yüzde 25;

- 300 bin liranın 225 bin lirası için 45 bin lira, fazlası için yüzde 30;

- 500 bin liranın 300 bin lirası için 67 bin 500 lira, fazlası için yüzde 35 gelir vergisi uygulaması öngörüyoruz.

"Son olarak 500 bin 1 liranın 500 bin lirası için 137 bin 500 lira, fazlası için yüzde 40 oranında gelir vergisi tespit edilmelidir."

"Yine kanun taslağında yer alan konaklama vergisi yüzde 1.0 olarak uygulanmalıdır. Nitekim maktu hale getirilmesi hâlinde, bu durum oran açısından haksız bir uygulamaya sebebiyet verecektir."

Taslağın 11, 12, 13, 14 ve 15’inci maddelerinde sayılan hallerin, matrahı azaltmak amacıyla düzenlenmiş olmasına karşın, satıcı firmaların matrahını artırıcı bir nitelik taşıdığının altı çizilen açıklamada, "Bu noktada teklifimiz; bu maddelerin tamamen kaldırılması ve hâlen yürürlükte olan maddeye ilaveten araçlar için ödenen yıllık MTV’nin gider olarak dikkate alınmasıdır. Zira ödenen vergilerin kabul edilmeyen gider olarak tanımlanması vergi adaletinin sağlanmasına engel teşkil edecek ve bu uygulama otomotiv sektörü ve yan sanayiine de olumsuz yansıyacaktır" denildi ve şöyle devam edildi:

"Ayrıca ticari işletmelerin kiralık araçlara ödenen kira bedelleri ve sıfır araç alımlarında faturada yer alan ÖTV ve KDV’nin vergiye tabi kazançtan düşülebilecek kısımlarına yönelik getirilen sınırlamalar nedeniyle, lüks araç kiralama ve satın alma ile sağlanacak vergi avantajı ortadan kalkmaktadır.

"Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 31’inci maddesi gayrimenkul edinme maliyetini arttırıcı bir nitelik taşımaktadır.

"32-40 maddeleri ile ihdas edilen Değerli Konut Vergisi ile değeri teklifle belirlenen tutarların altında kalmasına karşın sayıca çok daha fazla sayıda meskeni olan kimselerin kapsam dışında kalmaktadır.

"MÜSİAD olarak; kanun taslağında yer alan ve mükellef sayısının artırılması, herkesin gelirine göre vergi ödemesi ve verginin tabana yayılmasını sağlayarak daha adil bir sistem sunacağına inandığımız uzlaşmaya yönelik diğer maddeleri ise destekliyoruz."

Diğer Haberler