CHP’li Aşkın Genç savunma sanayi işçilerinin durumunu Meclis'e taşıdı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan işçilerin zam oranlarında yaşanan eşitsizlikleri ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yaşanan hak kaybını TBMM gündemine taşıdı. Genç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, “Savunma sanayi işçilerinin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve bu işçilerin iş gücü kaybının önlenmesi için Bakanlığınız ne tür önlemler almayı düşünmektedir” diye sordu.

Yurttaşlar, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele ederken bir de TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon oranları yurttaşlara ikinci bir darbe oldu.Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), verilerine görehaziran ayında enflasyon yüzde 4,27 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 113,08 olarak gerçekleşti. TÜİK’in verilerine göre ise, haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 1,64 oranındaarttı, yıllık enflasyon yüzde 71,60 oldu.

Sözleşmesi martta başlayan işçiler mağdur oldu

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklaması ile memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerine ikinci altı ay için yapılacak zam oranı da belli oldu.Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerinin maaşlarında 1 Temmuz itibarıyla yüzde 24,73 artış olacak. Ancak sözleşmesi Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan işçiler gibi mart ayında başlayan kamu işçilerinin maaşlarında, eylül ayında enflasyon farkına göre ücret artışı olacak. Türk-İş’e bağlı ocak ayı sözleşmeli işçi sayısı 138 bin 691 iken, mart ayı sözleşmeli işçi sayısı 124 bin 444 kamu işçisi mağdur oldu.

Türk Harb-İş Sendikası zam oranlarının eşitlenmesi için Türk-İş’e yine mektup yazdı. Kamu işçileri,adım atmayan sendikacılara tepki göstermiş, ısrarla sözleşme süresinin ocak ayına çekilip, ek zam yapılmasını talep etmişti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Genç, soru önergesinde, savunma sanayisinin ülkenin güvenliği için kritik olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

‘Savunma sanayisinde çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi büyük önem arz etmektedir’

“Türk Harb-İş Sendikası üyelerinin talepleri, ülkemizin savunma sanayisinde çalışan işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu talepler, sadece çalışanların ekonomik refahını sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda ülkemizin stratejik öneme sahip savunma sanayisinin sürdürülebilirliğini de güvence altına almaktadır.

‘Ülkemizin savunma gücünü artıran işçiler, ne yazık ki ekonomik zorluklar altında ezilmektedir’

Savunma sanayisinde çalışan işçiler, ülkemizin güvenliğini sağlayan kritik projelerde emek harcayan kahramanlardır. Ülkemizin savunma gücünü artıran tankları yürüten, uçakları uçuran, gemi ve denizaltılarını yüzdüren bu işçiler, ne yazık ki ekonomik zorluklar altında ezilmektedir. Bu durum, hem işçilerin moral ve motivasyonunu düşürmekte hem de savunma sanayisinin verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Savunma sanayi işçilerinin, işverenlere sağlanan yüzde 5’lik SGK desteğinin kendilerine de uygulanması ve toplu iş sözleşmelerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi talepleri de oldukça önemlidir. İşçiler, toplu iş sözleşmelerinin işçilerin onayı alınmadan imzalanmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, işçilerin sürece katılımını artıracak ve iş barışını sağlayacaktır.

Türk Harb-İş Sendikası üyelerinin taleplerinin karşılanması, sadece işçilerin refahını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin savunma sanayisinin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini de güvence altına alacaktır. İşçilerin taleplerinin dikkate alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, ülkemizin stratejik öneme sahip savunma sanayisini güçlendirecek ve iş barışını sağlayacaktır.”

CHP’li Genç’in, Bakan Işıkhan’a yönelttiği sorular şu şekilde:

“-Türk Harb-İş Sendikası üyelerinin, en düşük işçi ücretinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması talebi hakkında Bakanlığınızın görüşü nedir? Bu talebin karşılanması yönünde herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

-Emekçilerin vergi yükünü hafifletmek için herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır?

-İşverenlere sağlanan yüzde 5’lik SGK desteğinin işçilere de sağlanması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? İşçilerin sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde alınacak tedbirler nelerdir?

-Toplu iş sözleşmelerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve işçilerin onayı alınmadan imzalanmaması konusunda Bakanlığınızın denetim ve düzenleme mekanizmaları nelerdir? Bu konuda işçi sendikalarının talepleri doğrultusunda herhangi bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

-Savunma sanayi işçilerinin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve bu işçilerin iş gücü kaybının önlenmesi için Bakanlığınız ne tür önlemler almayı düşünmektedir?

-Emekli olan veya özel sektöre yönelen savunma sanayi işçilerinin yerine nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve beyin göçünün önlenmesi için Bakanlığınızın stratejik planları nelerdir?”

Diğer Haberler