Prof. Dr. Şükrü Karatepe

Mega Projeler

Seçim sürecinde belediye başkan adayları, Kayseri için yapmayı vadettikleri mega projelerini açıklıyorlar. 

Dikkatle izliyorum, proje deyince adayların aklına öncelikle inşaat yapmak geliyor. Oysa yaşanan son ekonomik krizin ana sebeplerinden birinin kamu gelirlerinin inşaata harcanması olduğu biliniyor.

Türkiye’nin bütün şehirleri gibi Kayseri de inşaat yorgunu. Tecrübeli başkan adayları, artık şehirciliğin sadece inşaat yapmaktan ibaret olmadığını anlamalı.

Dünyanın önde gelen büyük şehirlerinde artık inşaat yapmak eskisi kadar takdir görmüyor. Hatta tarihi öneme sahip şehirlerin merkezi semtlerinde inşaat tahribat sayılıyor. Amerika, Japonya, Kore şehir içinde bir dönemde yapılan viyadük ve battı çıktıları yıkarak araç trafiğini yeraltına alıyorlar. Tarih ve kültür değeri taşıyan yerlerde zorunlu olan metro inşaatları, yüzeye zarar vermeden, binaların altından kazılıyor. 

Şehirciliğin her dönemde geçerli olan evrensel ilkeleri açısında bakılınca, Kayseri’nin ihtiyaç duyduğu önemli mega projeler bana göre şöyle sıralanabilir: 

1. Mevcut raylı sistemin kent merkezinden geçen bölümünün yeraltına alınması. Bu yatırım, şimdi olmasa bile gelecekte mutlaka gerçekleşeceği için plan ve programlar ona göre yapılmalı.

2. Büyük bulvarlar üzerinde yapılan ve şehri izole bölümlere ayıran viyadüklerin yıkılmalı. Benzerlerine ancak çevre yollarında rastlanan çirkin viyadükler, araç trafiğini çözmediği gibi, yayaların şehir içindeki dolaşımını da engellemektedir. Şehri çirkinleştiren ve kapalı bölgelere ayıran viyadükler Amerika, Japonya ve Kore’de olduğu gibi gelecekte mutlaka tıkılacaktır.

3. Hava İkmal Merkezi arazisi Millet Bahçesi yapılmalı. Yarıya yakını zaten ağaçlandırılmış olan Millet Bahçesi içinde, bölgenin trafik yükünü artıracak her türlü tesis ve bina yapımından kaçınılmalı.

4. Kayseri Kent Merkezi, tarihi Kapalı Çarşı da dâhil, estetik yönden çirkin ve bakımsız görünmektedir. Mevcut bütün çarşı, sokak, cadde, meydan ve parklar görüntü kirliliğinden temizlenerek estetik görünüm kazandırılmalıdır.

Diğer Makaleler