Oktay ENSARİ

OKUMAM-YAZMAM ’’VAR’’ AMA KAYSERİLİYİM

Kayserilerin eğitime bakışını yansıttığı söylenen, yıllardır ağızlara sakız olmuş,

"Okumam yazmam yok ama Kayseriliyim" veya "Kayserili ticareti beceremeyen çocuğunu okutur. Yoksa tüccar yapar" yakıştırmalarının pabucunun dama atıldığı görünüyor.

Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) verilerine göre  Kayseri'de okuryazarlık oranı Türkiye ortalamasından daha  yüksek. İldeki okuryazar nüfus oranı 2009 yılında yüzde 93,68 iken 2016 yılında yüzde 97,15’e yükselmiş .2019 verilerinde ise,  Kayserilinin okur yazarlık oranı yüzde 97.94 . Türkiye genelinde bu oran yüzde 96,50 seviyesinde. 15 yaş üzeri nüfusun eğitim durumu;  Kayseri ili ilköğretim, ortaokul ve lise mezunlarının toplam içindeki payı açısından ülke ortalamasının üzerinde yer alırken, yüksekokul veya fakülteden mezun olanların oranı Türkiye genelinde yüzde 14,82 iken Kayseri’de ise ,yüzde 14,26.

Kayseri, 2016-2017 eğitim öğretim dönemleri itibarıyla okul kademelerine göre  okul öncesinde ve ortaokul kademesinde Türkiye ortalamasının üstünde olduğu gözlenmekle beraber, ortaöğretim (lise), genel ortaöğretim ve mesleki ve tekniköğretim kademelerinde Türkiye ortalamasından ciddi bir farkla yüksek bir okullaşma oranı olduğu  belirlendi.  Kayseri, okul ve sınıf başına düşen öğrenci ile  öğretmen başına düşen öğrenci sayıları itibarıyla bütün eğitim kademelerinde Türkiye ortalamasına yakın . Elbette,eğitime olan bu ilgi ve yönelmede hayırseverlerin katkısını yazmadan geçemeyiz.

Kayseri’de "Doğduğu topraklarla ödeşmeyi" ilke edinmiş hayırseverlerin birbiri ardına yaptırdığı her biri eğitim abidesi olarak isimlerini taşıyan okulları, ilin dört bir yanında  görebilirsiniz... 

Valilik verilerine göre Kayseri genelinde hayırseverler 288 okul, 3819 derslik, 34 ek bina, 359 ek derslik, 4 bin 406 yatak kapasiteli pansiyonlar, 3 yemekhane, 7 spor salonu, 20 lojman yaptırıp devlete bağışlamış. Bu ciddi bir rakam. Keza, hayırseverler, Erciyes(ERÜ),  Abdullah Gül (AGÜ) Kayseri(KAYÜ) ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) gibi toplamda 80 bin öğrencili devlet ve vakıf üniversitelerine fakülte,hastane,bilim merkezi,kütüphane, araştırma merkezleri gibi yaptırdıkları bina ve hastanelerdeki servis donatıları,laboratuvar ile  tıbbı cihaz bağışlarıyla, Türkiye hayırseverlik sıralamasında  şampiyonluğu diğer şehirlere kaptırmıyor.

Eğitim deyince, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinden doğan henüz emekleme dönemindeki Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) ilçeler bazındaki açtığı ve açmak için planladığı yüksek okullar, KTO, KAYSO, KTB gibi odalar ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) teknik liselere yönelmesi ve desteklemesi, Kayseri’nin eğitimdeki rakamlarını yükseltecek gibi görünüyor.

Diğer Makaleler

YAPRAK DÖKÜMÜ
  • 29 Nisan 2021
AH VELİ AH...
  • 15 Nisan 2021