Feyza YÖNDEM

Duruma göre davranmak

 

Çalışma ortamlarında  bölümler, birimler veya bireyler arasında yaşanan soğuk ya da sıcak savaşlar kaçınılmaz değildir. Çevremizde çok sayıda örnekler görmemiz ya da kendimizi zaman zaman bu savaşların orta yerinde bulmamız bunları doğal kabul etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Savaşlar önlenebilir ve çalışırken mutlu ve güvenli bir ortam oluşturulup huzurlu  yaşam sürdürülebilir.
 

Çalışma ortamında  barış içinde yaşamanın temel koşulu barışa inanmak ve barışı istemektir. Bu, şüphesiz tek taraflı bir olgu değildir, tek yanlı barış olmaz. Savaşlar gibi barışlar da en az iki tarafın varlığını gerektirir. Savaşlar savaşı sürdürerek kazanılmaz, savaşlar barış anlaşmaları ile sonlandırılırsa kazanca dönüşür. Kalıcı barış ise her iki tarafın da kazandığına inandığı bir barıştır. 

Barışı istemek, ne pahasına olursa olsun çatışmadan kaçmak değildir. Kendine güvenerek, benliğine saygı duyarak ve aynı şeyleri karşı taraf için de isteyerek açık ve dürüst iletişime girmektir. Kalıcı barışın yolu, eğilmeden, ezilmeden isteklerini ortaya koymak ve haklarını isterken, aynı şekilde, karşıdakinin istek ve beklentilerini dinlemek, anlamak ve gereğini yapmaktan geçer. Bu süreç hiçbir şekilde kabalığı, küstahlığı, baskı ve zorlamayı, karşıdakini aşağılamayı, kin, nefret ve öfke gibi duyguların yaşanmasını da gerektirmez. 
Çatışmacı durumlar ortaya çıktığında, savaş rüzgârları esmeye başladığında ya da gerçek bir işyeri savaşı yaşandığında en doğru davranış tüm iletişim kanallarını açarak sakin, soğukkanlı ve sabırlı bir yaklaşımla dikkatli bir durum değerlendirmesi yapmaktır. 

 

Böyle bir değerlendirme büyük olasılıkla birkaç farklı sonuç ortaya çıkacaktır. Bu farklı durumların niteliklerini anlamak ve olası sonuçlarını öngörmek zor durumlarla baş etmeyi ve çözüm üretmeyi kolaylaştıracaktır. 

ilk olarak  sorunların sizden kaynaklandığı ve çözümün de tümüyle sizin kontrolünüzde olduğu durumdur. Dürüst bir değerlendirme yaptığınızda ya da dostlarınızla konuştuğunuzda sorunun kaynağının kişisel yetersizlikleriniz ve davranışlarınız olduğunu keşfederseniz yapmanız gereken bunları gidermek ya da değiştirmek için karar vermek ve eyleme geçmektir. Açıkçası, savaşın nedenlerini ortadan kaldırmak ve barışı sağlamak sizin elinizdedir. 

Bir başka durum ise sorunun yakın çevrenizden ve etkileme alanınızdan kaynaklanmasıdır. İş arkadaşlarınızın, size bağlı çalışanların ya da yöneticilerinizin yetersizlikleri ve davranışları sorunun kaynağını oluşturabilir. Bu durumda yapılması gereken akıl yoluyla ve açık iletişimle onları etkilemek ve değiştirmektir. Bir başkasını değiştirmek eğer o kişi istemiyorsa mümkün değildir. Akılcı yaklaşım, burada o kişiyi değişime ikna etmek için gerekli olmaktadır. İnsanlar, kendileri için anlamlı ve yararlı olduğunu keşfederlerse değişirler. Önemli olan değişimin anlamını ve yararlarını o kişiye kanıtlayabilmektir. 

Ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri  de olayların tümüyle kontrol ve etkileme alanı dışındaki nedenlerden kaynaklanmasıdır. Burada, durumu değiştirmek için yapılabilecek hemen hiçbir şey yoktur. Karar vermek ya da akıllıca davranmak bir çözüm üretmeyecektir. Büyük olasılıkla, sabır ve soğukkanlılıkla durumu kabullenmek ve beklemekten başka bir çare bulunmamaktadır. Şüphesiz, öngörülü davranıp, böyle bir durum ortaya çıkmadan önce bilgi edinmek ve gereken önlemleri almak sorunu ortadan kaldırmasa bile size zarar vermesini önleyebilir ya da zararı azaltabilir. Bir İngiliz atasözünde olduğu gibi ‘’ Kötü hava yoktur, uygun olmayan giysi vardır’’. Yağmura, soğuğa karşı önlemini alan ve uygun giysileri olan bir kişi hava koşullarından olumsuz etkilenmeyecektir. Böyle durumlarda bazen sorunun çözümünü zamana bırakmak ta önerilebilir. Tepkilerin zamanla yumuşaması, taşların yerine oturması, toz-duman yatıştıktan sonra durumun daha net anlaşılması çözümü kolaylaştıracaktır. İlk tepkileri genellikle sert ve duygusal olan çoğu insan daha sonra çoğu kez pişmanlık duymaktadır. 

Özet ve sonuç olarak, iş ortamlarında huzurlu ve güvenli yaşam arzu edenler ve bunun için çaba harcamaya hazır olanlar için temel öneri, karşılaşılan durumların kaynağını, niteliğini ve olası sonuçlarını dikkatli bir şekilde değerlendirmek ve duruma en uygun davranış biçimini seçmek, diğer bir ifadeyle duruma göre davranmaktır. 

Diğer Makaleler