Feyza YÖNDEM

Özel Hastanelerde Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Sağlık sektöründe gün geçmiyor ki yeni bir gelişme olmasın. Yayınlanan tebliğler, değişen mevzuatlar, yeni uygulamaya konulması düşünülen tasarılar. Özel hastanelerin sağlık sektöründe var oluşundan sonra sık sık değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Ve yapılan değişikliklere kısa süreler içerisinde uyum sağlanabildi. Bu geçiş dönemini özel hastanelerin çok hızlı ve düzenli yaptığını herkes gibi bende söyleyebilirim.

 Hasta Memnuniyetinden Taviz Verilmemeli

Değişim rüzgârında her yapılana uyum sağlamak ve uyum sağlarken de hasta ve hasta memnuniyetinden ödün verilememesi gerekmektedir. Özel hastanelerde bu zor görevi halkla ilişkiler üstlenmiştir. Daha bundan beş yıl öncesine kadar özel hastanelerin varlığı çok fazla bilinmezken tek alternatifimiz devlet hastaneleriydi. Her sektörde olduğu gibi sağlığın özelleştirilmesi yurt genelinde büyük bir ayrıcalık, konfor, hekim seçme, sağlık kuruluşu seçme haklarını bizlere kazandırmıştır.

Yarış İçindeyiz

İmkânsızlıklardan dolayı kapasitesinin çok üzerinde hasta bakan hekim ilgisizliğinden, muayene olmadan yazılan ilaç reçetelerinden, muayeneden memnun olmadığımız için muayenehanelere gitmek zorunda kalmaktan, saatlerce muayene olmak için kuyrukta beklemekten hepimiz şikâyetçi değil miydik? Özel hastaneler maddi olanaksızlıklar nedeni ile özel hastaneye gelemeyen hastalara da kazanç sağlamıştır. Nasıl mı? Devlet hastaneleri, özel hastanelerin açılması ile birlikte kendini bir yarış içerisinde buldu. Yurt genelinde birçok özel hastane ile yarışabilecek kalitede devlet hastaneleri açıldı veya hizmet olanakları genişletildi. Bu rekabet yine halkın menfaatine oldu. Devlet hastanelerine hasta yığılması eskiye oranla azaldığı için hastalara daha fazla vakit ayrıldı. Poliklinik önündeki uzun bekleme süreleri azaldı, hekimler artık kapıdan giren hastalara hoş geldiniz buyurun oturun diyecek zamana sahip oldular. Bu gelişmeler maddi olanaklar veya şahsi olarak özel hastaneleri değil devlet hastanelerini seçen hasta ve hasta yakınları için hizmet sunumunda memnuniyet verici olmuştur.

Misyon Üstlendik

Hizmet sektörlerinde her zaman ilk planda memnuniyet sağlamak amaç olmuştur. Bu memnuniyeti sağlamak adına yapılan çalışmaları da diğer hizmet sektörlerinde olduğu gibi Halkla İlişkiler ve tanıtım üstlenmiştir. Özel hastanelerde halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri halkın sağlık konusunda da bilinçlenmesinde büyük misyon üstlenmiştir. Bu misyon halkın ilgisizliğini ilgiye, bilgisizliğini bilgiye, ve de sempatilerini kurumsal kimliğe çevirmektir.

 Reklam Çok Etkili

Artık sokakta her 100 kişinin yarısı hastanelere nasıl müracaat edileceğini, sevk zincirini, ilerde sağlık sektöründe ne gibi değişiklikler olabileceğini bilmektedir. Bunların halk tarafından bilinmesinde özel hastanelerin hazırladığı broşürler, afişler, el ilanları ve televizyon programları çok etkili olmaktadır. Özel hastanelerin ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin hasta ve hasta yakınları gözüyle baktığımızda göze çarpan getirileri ise şöyledir; hasta ve hasta yakınları özel hastanelerin kapısından girdikleri an özel hastanelerin pozitif havası, sürekli gülümseyen personeli ile üzerlerindeki rahatsızlığın psikolojik kısmını üzerlerinden atabilmektedirler.